Utmelding

1. Spiller/foresatt melder fra om utmelding til lagleder

2. Lagleder sender en mail om utmelding til adm. leder fotball kvinner og medlem@kolbotnil.no

3. Kolbotn IL melder medlem ut av klubben